Info [ Sa ki ta la / Kassav' ]
Sa ki ta la
Jean-Philippe MARTHELY
   


Lyrics

Man dakò ba servolan, fil pou'y pé monté 
Séré dèyé nuaj
Jwé zwèl épi lalin
Dansé anlè zétwal hé 
Volé, volé hé hé han !
Mé lè ou doubout douvan mwen 
Lè ou ka maché bò mwen 
Souplé jennen'w ti bren 
Jennen'w ti bren
Asi mannyè i gadé'w
Mwen ka wè ou byen jéné 
Oh oh ! 
Ki sa ou ké di mwen ?

kè-
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ! Ha ! Haaaa
Sa ki tala
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ! Ha ! Haaaa

vyolon-

kè-
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ! Ha ! Haaaa
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ! Ha ! Haaaa 

souflan-

Wo, sé pa zafé rankotré 
Sé pa zafè frékanté, han !
(yo kolé'w) 

Mé lè soley ja ka kléré
Pa ajouté chaltouné, han !
(yo kolé'w)

Sé pa lapenn chèché ban mwen èksplikasyon pou an padon 
Man ja kònèt
Demen maten plato darjan, Kafé byen cho épi kwasan
Man ja kònèt
Mé si'w lé gadé tjè mwen fòk pa bouskilé'w 
Ou ja sav i ja ta'w 
Ou ja kònèt 
Han ! 

souflan-

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren
chantèz-
Oh
Sé pa véyé man ka véyé'w 

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren
chantèz
Mé lè man la pa fè mwen dé bagay kon sa, yayay
Pa bouskilé mwen 
Pa fè mwen lapenn, woy !

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la
Si'w pé jennen'w ti bren

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren

souflan-

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren

Pa bouskilé mwen 
Pa fè mwen lapenn

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren

Pa fè mwen pléré 
Pa bouskilé mwen 

Pa fè mwen lapenn
Pa fè mwen lapenn
Pa fè mwen lapenn
Woyyyyyyyyy 

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren

kè-
Jennen'w ti bren, han han
Oh la la 
Si'w pé jennen'w ti bren

Description
  Who is it ?