Info [ Bèl kréati / Kassav' ]
Bèl kréati
Jean-Philippe MARTHELY
   


Lyrics

Ti doudou bèl kréyati, ou kouché la 
Mwen ka gadé'w, épi lanmou épi tandrès ayayay
Épi ti mélodi-tala, sé sèl mannyè man pé fè'w wè
Ou ké konprann, ou ké sézi
Bondié sa mwen ka fè si ou pa la

Mwen ka tatoné mwen avèg, sé twop pou mwen
San wou doudou pa ni jounen pa ni lannuit ayayay
Bèl kréyati si mwen gadé dèyè 
Sé pa kon yè
Sé vyé zèb-la man raché yo
La nou ké pé simen bon grenn pou nou choyé 

Si an jou maten mwen lévé, é lanmou nou té en péril
An ké trousé dé manch mwen pou man pé sa sové'y
É pou tjè mwen gonflé, pou'y èksplozé 

Dapré moman nou za pasé, fo nou tjenbé rèd
Ou rimatjé apré lapli soley toujou viré 

Lapli mové tan menm si i mouyé nou 
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré 
Pou nou prézèvé lanmou nou 

Lapli mové tan an menm si i mouyé nou 
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré 
Pou nou prézèvé lanmou nou 

Lapli mové tan an menm si i mouyé nou 
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré 
Pou nou prézèvé lanmou nou 

vyolon-

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

souflan-

Haaaa ouh !
Sé pou wou doudou !

solo clavyé-

Man té ké lé ou ritounen pou ou gadé mwen 
Pou rouvé bra'w, pou tjenbé mwen, pou séré mwen 
É pou tjè mwen gonflé, pou'y èksplozé 
Ah doudou
Hé ho ho ho
Ah la la 
Wo doudou hé 

Description
  Le premier Zouk love de l'histoire !