Info [ Ou lé / Kassav' ]
Ou lé
   


Lyrics


Lè ou vlé nou ké alé 
On ti koté mwen touvé 
On ti koté ki kaché 
Sivilizasion pa mannié 

Sé vou sel an ké menné 
La pèsonn pa ka touvé 
Nou a dé nou ké gouté 
An ki jan lanati sikré 

(Ou la, ou lé, ou la, ou lé) 

Lè ou vwé nou ké rivé 
Si lalin mété'y ka kléré 
Nou ké konprann a pa vré 
É nou ké kwè nou ka révé 

Sé yenki ta'w, yenki ta'w, yenki ta'w ta'w 
Sé yenki taw, yenki ta'w, yenki ta'w taw
Sé yenki taw, yenki ta'w, yenki ta'w taw
Sé ta'w yen ki ta'w 

pon-

Doudou-mwen, an an !
Doudou vini  
Vini vwé sé flè-la, jan yo bel 
You wouvè sé pou wou 
an an, yenki pou'w 

(Ou la) ou la, (ou lé) ou lé, (ou la), (ou lé) 

Um !Aprézan nou rivé 
Rev an nou réyalité 
Piébwa ka anbomé 
Pas yo kontan sé vou ki la 

Vou sel an té vlé menné 
La jòdi mwen ka rété 
Pou mwen pé fè'w dékouvè 
an ki jan lavi pé sikré 

(Ou la) ou la, (ou lé) ou lé, (ou la), lélélé 
(Ou la, ou lé)

Mennen mwen, chayé mwen 
Mennen mwen  
Mennen mwen, chayé mwen 
Mennen mwen,  mwen la

Descrição