Info [ Kolé séré / Kassav' ]
Kolé séré
Jean-Claude NAIMRO
   


Lyrics

Mwen pa té ké janmen konprann 
Ki mwen té ké rivwè'w
Han le temps passé 
Yo sé di ou pa menm chanjé

 
Man pa té ka sipozé
Man té ké ripa lé ba'w 
Ma té ka menm oubliyé sa mwen té ka riproché'w 
An sèk koud zyé fè mwen kraké 
Man té ké lé rézisté 
Mé lanmou aw té dous 
Lè nou pa té ka jouyé hé


Si nou té pran tan pou nou té palé
Kolé séré nou té ké ka dansé
Si nou té pran tan pou nou té kozé 
Kolé séré nou té ké ka dansé
Si nou té pran tan pou nou èkspliké 
Kolé séré nou té ké ka dansé
É si nou té pran tan pou nou té palé
Kolé séré kolé séré 

 


Ou la tou pré mwen ka souri
(tja tja tja tja)
É sa ka ban mwen anvi
(tja tja tja tja)
Ritjenbé'w an bra mwen
(tja tja tja tja)
Pou nou pé rikoumansé 


Si nou té pran tan pou nou té palé
Kolé séré nou té ké ka dansé
Si nou té pran tan pou nou té kozé 
Kolé séré nou té ké ka dansé
Si nou té pran tan pou nou èkspliké 
Kolé séré nou té ké ka dansé
Mè si nou té pran tan pou nou té palé 
Kolé séré, kolé séré 

Oubliyé sa ki té pasé
Nou ké éséyé rikoumansé
Oh vini

 

Man vlé ritjenbé'w 
Ritjenbé'w an bra mwen
(zòt té ké karésé)
Vini 
(té ké karésé)
Vini 

(zòt té ké karésé)
(té ké karésé)

souflan-

Hannn ba mwen dé bra'w
Ba mwen dansé
Tjenbé mwen fò
Fè mwen dansé 
Ayayay

Pran mwen dan bra'w

Fè mwen dansé 

Descrição